Baim - Terbaik Untukmu ~ Indomp3 Blog

Ads

--

Pemindahan blog

indomp3live.info

Sunday, December 31, 2006

Baim - Terbaik Untukmu

Singles

Track List
* Baim - Seperti Yang Kumau
* Baim - Siapa Bilang
* Baim - Sungguh mati
* Baim - Tak Lagi Terluka
* Baim - Semoga Engkau Bahagia
* Baim - Janda dan Anak
* Baim - Kesepian
* Baim - Paling Tikad
* Baim - Terbaik Untukmu
* Baim - Tercipta Untukku
* Baim - Terakhir


http://rapidshare.com/files/9529934/Baim_-_Terbaik_Untukmu_-_Seperti_Yang_Kumau.mp3.html
http://rapidshare.com/files/9530086/Baim_-_Terbaik_Untukmu_-_Siapa_Bilang.mp3.html
http://rapidshare.com/files/9530246/Baim_-_Terbaik_Untukmu_-_Sungguh_Mati.mp3.html
http://rapidshare.com/files/9593873/Baim_-_Terbaik_Untukmu_-_Tak_Lagi_Terluka.mp3.html
http://rapidshare.com/files/9531151/Baim_-_Terbaik_Untukmu_-_Semoga_Engkau_Bahagia.mp3.html
http://rapidshare.com/files/9531899/Baim_-_Terbaik_Untukmu_-_Kesepian.mp3.html
http://rapidshare.com/files/9531243/Baim_-_Terbaik_Untukmu_-_Janda_dan_Anak.mp3.html
http://rapidshare.com/files/9531993/Baim_-_Terbaik_Untukmu_-_Paling_Tidak.mp3.html
http://rapidshare.com/files/9532097/Baim_-_Terbaik_Untukmu_-_Terbaik_Untukmu.mp3.html
http://rapidshare.com/files/9532256/Baim_-_Terbaik_Untukmu_-_Tercipta_Untukku.mp3.html
http://rapidshare.com/files/9532378/Baim_-_Terbaik_Untukmu_-_Terakhir.mp3.html

No comments: